Ankara File olarak çalışmalarımızı ‘’iyi iş iyi ekibin elinden çıkar’’ düsturundan hareketle, işverene ek iş güvenliği yükü oluşturmadan, önce kendi iş güvenliği önlemlerini alarak çalışan ve yaptığı işin öneminin farkında olan, ilgili eğitimlerini almış ekibimiz ve her bir ekibimizin amiri konumunda çalışan mevzuata hakim iş güvenliği uzmanlarımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Gerek uygulayıcı ekip çalışanlarımız, gerek her bir ekibin amiri iş güvenliği uzmanlarımız ve dahası tüm ekiplerin genel koordinatörlüğünü yürüten iş güvenliği uzmanımız yapı işleri konusunda son derece deneyimli, işlerinin profesyoneli kişilerdir. Bu durum işverenlerimize amaca yönelik çözümleri üretmede ve özellikle bakanlık teftişleri yapılırken veya sonrasında, muhatap bulma ve hızlı çözüm üretmede çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.