İş güvenliği uzmanı kontrolünde çalışan profesyonel montaj ekibimiz; işlerini en uygun şekilde yapmak için tüm gayretlerini gösterirler.
Montaj; Kullanılan tüm ürün ve ekipmanlar TS EN 1263-1 ve 2 de açıklanan standartlara uygun seçilerek profesyonel bir çalışmayla standarda uygun olacak şekilde yapılır. Montaj sonrası işinin ehli iş güvenliği uzmanı mühendisimiz tarafından, montaj açıklaması ve kullanılan malzemelerin muhteviyatını ve sertifikalarını içeren, olası teftişlerde istenene uygun olacak şekilde bir rapor hazırlanıp imzalanarak işverene teslim edilir. İş teslimi bütün bunların ardından tutanakla yapılır. (Yapılan bu işlemler teftişler esnasında istenen evraklar arasındadır.)